● Handschoenen verplicht.

● Het betreden van de ijsbaan is  op eigen risico.

● Het is verboden eten en drinken te nuttigen op het ijs.

● De ijsbaan alleen betreden met ondergebonden schaatsen.

● Het is verboden om het ijs te betreden met slede en andere voorwerpen.

● Tijdens het dweilen van de ijsbaan is het verboden de ijsbaan te betreden.

● Instructies van medewerkers en organisatie dienen altijd opgevolgd te worden.

● Wanneer het signaal gegeven wordt dat de ijsbaan gedweild gaat worden, dient u het ijs te verlaten.

● De organisatie en exploitant zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of vermiste spullen. Tevens zijn zij niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, veroorzaakt tijdens het verblijf op de   ijsbaan of het terrein.

● Iedereen die het Ice*Amsterdam terrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor kan komen. Alleen de organisatie van Ice*Amsterdam kan/mag deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij er vanuit de organisatie toestemming wordt gegeven aan andere partijen.